Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Informacje » Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Jak uzyskać profil Kandydata na Kierowcę - PKK?


Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza, po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na poszczególną kategorię prawa jazdy.


Krok drugi - fotograf

Przy składaniu dokumentów, potrzebne będzie zdjęcie osoby ubiegającej się o PKK, o wymiarach 35 mm na 45 mm.


Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Kolejnym niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata jest wniosek o wydanie prawa jazdy.


Krok czwarty - oświadczenie o podaniu danych zgodnych z prawdą.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o podaniu danych zgodnych z prawdą.


Krok piąty - jest to krok obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach.

 1. Jeżeli osoba ubiegająca się o Profil Kandydata na Kierowcę, nie ukończyła 18 roku życia, musi wówczas uzyskać pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.
 2. Jeżeli osoba zamieszkuje w innym mieście niż jest zameldowana, to może ona złożyć oświadczenie o takim zamieszkaniu, w celu wyrobienia numeru PKK w danym mieście, bez konieczności wysyłania dokumentów do urzędu, gdzie jest taka osoba zameldowana.
 3. Jeżeli osoba chce, aby ktoś w jej imieniu złożył dokumenty potrzebne do wyrobienia PKK (przykładowo: osoba nie ma czasu, mieszka daleko od miejsca, gdzie jest zameldowana), to powinna ona wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty. 

Aby takie upoważnienia miały wartość, należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 17 zł opłaty skarbowej.


Krok szósty - profil kandydata.

Dotychczas wykonane przeznas kroki kierujemy do starostwa. Należy pamiętać, że starostwo jest nam przyporządkowane ze względu na adres zamieszkania.

Sposoby dostarczenia dokumentów do starostwa:

 • osobiście,
 • poprzez osobę do tego przez nas upoważnioną (przykładowo rodzina, czy znajomi).

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Orzeczenie lekarskie.
 2. Zdjęcie.
 3. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
 4. Oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą.

Ewentualnie (dotczy kroku 5 - indywidualne przypadki):

 1. Pozwolenie rodzica, bądź opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.
 2. Upoważnienie o złożenie dokumentów o PKK.
 3. Dowód wpłaty skarbowej.

 

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy numer profilu kandydata na kierowcę - PKK. 

PKK jest wydawany od ręki.

 

Krok siódmy - kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Posiadając już numer kandydata, możemy swobodnie zapisać się na kurs w naszej szkole jazdy OSK "MARKO" - Ciepliński Marek. 

 
Mają Państwo jakieś pytania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, kilkając w poniższy odnośnik: