Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Informacje » Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę – PKK?

 

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza, po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy

 

Krok drugi - fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, w tym celu szukamy fotografa, ponieważ zdjęcie będzie potrzebne przy składaniu dokumentów.

 

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

 Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata.

  

Krok czwarty - oświadczenie o podaniu danych zgodnych z prawdą

 Do wniosku należy dołączyć oświadczanie o podaniu danych zgodnych z prawdą.

  

Krok piąty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

 -oświadczenie od rodziców/opiekunów prawnych.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą uzyskać pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.

-osoby zamieszkujące w innym mieście niż są zameldowane

Osoby, które nie są zameldowane w miejscu zamieszkania, mogą złożyć oświadczenie o takim zamieszkaniu, w celu wyrobienia nr PKK w danym mieście bez konieczności wysyłania dokumentów do urzędu gdzie jesteście państwo zameldowani.

-upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK.

Osoba która, chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty potrzebne do wyrobienia PKK (brak czasu, inne miejcie zamieszkania niż meldunek), powinna wydać upoważnienie osobie która składa za nią dokumenty.

Aby takie upoważnienie miało wartość należy dołączyć, dowód wpłaty w wysokości 17 zł opłaty skarbowej 

 

Krok szósty - profil kandydata

Nasze kroki kierujemy do starostwa. Należy pamiętać że starostwo jest nam przyporządkowane ze względu na adres zameldowania.

Dokumenty możemy dostarczyć:

-osobiście,

-osoba przez nas upoważniona (rodzina/znajomi, 

Dokumenty które należy złożyć są to:

- orzeczenie lekarskie

- zdjęcie 

- wniosek o wydanie prawa jazdy.

- oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą

Ewentualnie (indywidualne przypadki)

-pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podejście do kursu na prawo jazdy.

-upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK.

-dowód wpłaty skarbowej.

 

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy numer profilu kandydata na kierowcę - PKK. WZÓR

PKK jest wydawany od ręki.

 

Krok siódmy - kurs w OSK

Posiadając już numer kandydata możemy swobodnie zapisać się na kurs w naszej szkole jazdy OSK Nauka Jazdy Marek Ciepliński, lub innym wybranym przez siebie OSK.

 

Jeżeli mają państwo pytania prosimy o kontakt! Odpowiemy na każde pytanie! Serdecznie zapraszamy na nasze kursy!