Konta bankowe ośrodków egzaminacyjnych

Informacje » Konta bankowe ośrodków egzaminacyjnych

Opłatę egzaminacyjną oraz opłaty za szkolenia i inne wpłaty można uiszczać w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Aleja Armii Krajowej 220A 
43-316 Bielsko-Biała

BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660

 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

29 Listopada 10 33-300, Nowy Sącz

Nr konta: 35 1020 3453 0000 8102 0008 4095
PKO BP Oddział Nowy Sącz